Sportverkiezing 2019

van de Gemeente Oost Gelre

Home Sportverkiezing 2019

De sportverkiezing in Oost Gelre kent een lange geschiedenis en werd jarenlang georganiseerd door de gemeente. Op initiatief van Stichting COL werd de formule voor deze verkiezing vanaf 2006 enigszins veranderd en sindsdien worden de sporters en vrijwilligers op Koninginnedag en tegenwoordig Koningsdag in het zonnetje gezet op de Markt in Lichtenvoorde. In eendrachtige samenwerking en met ondersteuning van de gemeente Oost Gelre en COL organiseert de Sportverkiezingsraad dit gebeuren, dat de spectaculaire opening vormt van het Koningsdagfestijn.

Bekijk hieronder de winnaars van de Sportverkiezing van Oost Gelre van 2019!

Sportverkiezing 2019

Jaarlijks worden in Oost Gelre op Koningsdag de Sportverkiezingen georganiseerd. Dit gebeuren vindt plaats op initiatief van de Sportverkiezingsraad, het Comité Orange Lichtenvoorde en met volle ondersteuning van de gemeente Oost Gelre.

Tijdens de Sportverkiezing wordt er uit verschillende genomineerden een Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Sporttalent en een Bijzondere Sporter van het jaar gekozen. Deze laatste categorie is nieuw en hiervoor zijn we op zoek naar sporters met een beperking en/of sporters die op hun
eigen niveau toch een bijzondere prestatie hebben neergezet. Tevens gaan we onze dank uitspreken aan alle vrijwilligers door één of twee vrijwilligers in het zonnetje te zetten De bekendmaking en de uitreiking van de prijzen vindt plaats op Koningsdag op maandag 27 april 2020 op de Markt in Lichtenvoorde.

Om alle sportprestaties zo zorgvuldig mogelijk in beeld te krijgen worden alle sportverenigingen in de gemeente Oost Gelre gevraagd nominaties aan te dragen. Daarnaast kan iedere inwoner een sporter of sportploeg nomineren. Hiervoor komt er een oproep in de Groenlose Gids en de ELNA. Daarnaast zal er ook via social media hierover gecommuniceerd worden.

Welke sporter of sportteam binnen uw vereniging verdient het om

in de spotlights gezet te worden op het podium bij gelegenheid van Koningsdag?

Mail uw genomineerde(n) naar info@sportverkiezingoostgelre.nl.

Dit zijn dus de sporters of sportteams waarvan uw vereniging vindt dat ze in het jaar 2019 een bovengemiddelde prestatie hebben geleverd. Dit kunnen er per vereniging meerdere zijn. De genomineerden dienen in de gemeente Oost Gelre te wonen. Vergeet ook uw bijzondere sporter niet!

Graag ontvangen wij uiterlijk 12 januari 2020 een mailbericht op info@sportverkiezingoostgelre.nl

met minimaal de volgende informatie:

Naam en leeftijd van de sporter of team

Categorie (sportman / -vrouw / -talent / -team / bijzondere sporter)

De verrichte prestatie en een korte motivatie

Naam nominerende vereniging

De naam, het mailadres en het telefoonnummer van de contactpersoon van de vereniging

Ook als u niemand aandraagt zouden wij graag een bericht ontvangen, zodat wij u geen herinnering hoeven te sturen.

Op het moment dat uit alle aanmeldingen de genomineerden door de Sportverkiezingsraad zijn gekozen, zullen wij in de Groenlose Gids, de ELNA en de social media berichtgeving doen. Hierin zullen de genomineerden worden voorgesteld. Uit deze genomineerden zullen per categorie de winnaars gekozen worden.

Wij hopen dat we op uw medewerking kunnen rekenen en spoedig een reactie mogen ontvangen.

Voor meer info zie: www.sportverkiezingoostgelre.nl of bel 06-27017441.

 

Elk jaar worden een aantal sportvrijwilligers in het zonnetje gezet. Ze zijn aangedragen door hun vereniging vanwege hun bijdrage en inzet voor de desbetreffende sport. Er wordt dan ook geen “winnaar” gekozen onder de vrijwilligers zoals bij de sporters omdat alle vrijwilligers de prijs verdienen.

Stemmen? Dat kan volgend jaar weer vanaf april door een mail te sturen met uw favoriete sporter/sportteam naar info@sportverkiezingoostgelre.nl voor de publieksprijs!